Видимое покрытие Меркурия Луною




Меркурий покрывается Луной, Март 17 1950




Меркурий покрывается Луной, Апрель 19 1950




Меркурий покрывается Луной, Апрель 8 1951




Меркурий покрывается Луной, Март 26 1952




Меркурий покрывается Луной, Июнь 23 1952




Меркурий покрывается Луной, Март 15 1953




Меркурий покрывается Луной, Июнь 13 1953




Меркурий покрывается Луной, Январь 4 1954




Меркурий покрывается Луной, Март 4 1954




Меркурий покрывается Луной, Июнь 2 1954




Меркурий покрывается Луной, Февраль 21 1955




Меркурий покрывается Луной, Июль 18 1955




Меркурий покрывается Луной, Февраль 9 1956




Меркурий покрывается Луной, Сентябрь 6 1956




Меркурий покрывается Луной, Август 26 1957




Меркурий покрывается Луной, Март 21 1958




Меркурий покрывается Луной, Апрель 18 1958




Меркурий покрывается Луной, Август 16 1958




Меркурий покрывается Луной, Октябрь 13 1958




Меркурий покрывается Луной, Апрель 6 1959




Меркурий покрывается Луной, Август 4 1959




Меркурий покрывается Луной, Март 25 1960




Меркурий покрывается Луной, Апрель 23 1960




Меркурий покрывается Луной, Июль 22 1960




Меркурий покрывается Луной, Март 14 1961




Меркурий покрывается Луной, Апрель 13 1961




Меркурий покрывается Луной, Июль 11 1961




Меркурий покрывается Луной, Март 4 1962




Меркурий покрывается Луной, Июнь 30 1962




Меркурий покрывается Луной, Февраль 22 1963




Меркурий покрывается Луной, Июнь 19 1963




Меркурий покрывается Луной, Июль 21 1963




Меркурий покрывается Луной, Февраль 11 1964




Меркурий покрывается Луной, Июнь 8 1964




Меркурий покрывается Луной, Июль 10 1964




Меркурий покрывается Луной, Декабрь 5 1964




Меркурий покрывается Луной, Май 29 1965




Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 24 1965




Меркурий покрывается Луной, Май 19 1966




Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 13 1966




Меркурий покрывается Луной, Май 9 1967




Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 2 1967




Меркурий покрывается Луной, Март 26 1968




Меркурий покрывается Луной, Август 25 1968




Меркурий покрывается Луной, Октябрь 21 1968




Меркурий покрывается Луной, Март 16 1969




Меркурий покрывается Луной, Август 15 1969




Меркурий покрывается Луной, Март 6 1970




Меркурий покрывается Луной, Август 4 1970




Меркурий покрывается Луной, Июль 24 1971




Меркурий покрывается Луной, Июнь 12 1972




Меркурий покрывается Луной, Июль 12 1972




Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 8 1972




Меркурий покрывается Луной, Июнь 2 1973




Меркурий покрывается Луной, Июль 2 1973




Меркурий покрывается Луной, Октябрь 27 1973




Меркурий покрывается Луной, Декабрь 23 1973




Меркурий покрывается Луной, Июнь 21 1974




Меркурий покрывается Луной, Октябрь 16 1974




Меркурий покрывается Луной, Февраль 10 1975




Меркурий покрывается Луной, Июнь 9 1975




Меркурий покрывается Луной, Июль 7 1975




Меркурий покрывается Луной, Октябрь 5 1975




Меркурий покрывается Луной, Июнь 25 1976




Меркурий покрывается Луной, Август 27 1976




Меркурий покрывается Луной, Сентябрь 23 1976




Меркурий покрывается Луной, Август 16 1977




Меркурий покрывается Луной, Март 9 1978




Меркурий покрывается Луной, Октябрь 2 1978




Меркурий покрывается Луной, Февраль 27 1979




Меркурий покрывается Луной, Апрель 24 1979




Меркурий покрывается Луной, Апрель 13 1980




Меркурий покрывается Луной, Апрель 3 1981




Меркурий покрывается Луной, Июнь 20 1982




Меркурий покрывается Луной, Июль 20 1982




Меркурий покрывается Луной, Июнь 9 1983




Меркурий покрывается Луной, Июль 10 1983




Меркурий покрывается Луной, Декабрь 6 1983




Меркурий покрывается Луной, Май 28 1984




Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 24 1984




Меркурий покрывается Луной, Октябрь 15 1985




Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 14 1985




Меркурий покрывается Луной, Октябрь 5 1986




Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 3 1986




Меркурий покрывается Луной, Август 24 1987




Меркурий покрывается Луной, Сентябрь 25 1987




Меркурий покрывается Луной, Октябрь 23 1987




Меркурий покрывается Луной, Март 16 1988




Меркурий покрывается Луной, Август 13 1988




Меркурий покрывается Луной, Сентябрь 13 1988




Меркурий покрывается Луной, Октябрь 10 1988




Меркурий покрывается Луной, Март 6 1989




Меркурий покрывается Луной, Сентябрь 2 1989




Меркурий покрывается Луной, Август 22 1990




Меркурий покрывается Луной, Август 11 1991




Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 8 1991




Меркурий покрывается Луной, Июнь 1 1992




Меркурий покрывается Луной, Октябрь 27 1992




Меркурий покрывается Луной, Май 22 1993




Меркурий покрывается Луной, Декабрь 12 1993




Меркурий покрывается Луной, Июнь 26 1995




Меркурий покрывается Луной, Июнь 13 1996




Меркурий покрывается Луной, Август 16 1996




Меркурий покрывается Луной, Май 5 1997




Меркурий покрывается Луной, Август 5 1997




Меркурий покрывается Луной, Апрель 24 1998




Меркурий покрывается Луной, Сентябрь 20 1998




Меркурий покрывается Луной, Февраль 17 1999




Меркурий покрывается Луной, Апрель 14 1999




Меркурий покрывается Луной, Август 10 1999




Меркурий покрывается Луной, Июль 29 2000




Меркурий покрывается Луной, Июль 19 2001




Меркурий покрывается Луной, Декабрь 5 2002




Меркурий покрывается Луной, Октябрь 25 2003




Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 25 2003




Меркурий покрывается Луной, Октябрь 14 2004




Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 14 2004




Меркурий покрывается Луной, Октябрь 4 2005




Меркурий покрывается Луной, Январь 19 2007




Меркурий покрывается Луной, Март 17 2007




Меркурий покрывается Луной, Август 12 2007




Меркурий покрывается Луной, Январь 9 2008




Меркурий покрывается Луной, Март 5 2008




Меркурий покрывается Луной, Август 1 2008




Меркурий покрывается Луной, Сентябрь 30 2008




Меркурий покрывается Луной, Декабрь 29 2008




Меркурий покрывается Луной, Февраль 22 2009




Меркурий покрывается Луной, Сентябрь 18 2009




Меркурий покрывается Луной, Октябрь 28 2011




Меркурий покрывается Луной, Июль 20 2012




Меркурий покрывается Луной, Октябрь 17 2012




Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 14 2012




Меркурий покрывается Луной, Декабрь 11 2012




Меркурий покрывается Луной, Май 9 2013