Видимое покрытие Меркурия Луною
Меркурий покрывается Луной, Март 17 1950
Меркурий покрывается Луной, Апрель 19 1950
Меркурий покрывается Луной, Апрель 8 1951
Меркурий покрывается Луной, Март 26 1952
Меркурий покрывается Луной, Июнь 23 1952
Меркурий покрывается Луной, Март 15 1953
Меркурий покрывается Луной, Июнь 13 1953
Меркурий покрывается Луной, Январь 4 1954
Меркурий покрывается Луной, Март 4 1954
Меркурий покрывается Луной, Июнь 2 1954
Меркурий покрывается Луной, Февраль 21 1955
Меркурий покрывается Луной, Июль 18 1955
Меркурий покрывается Луной, Февраль 9 1956
Меркурий покрывается Луной, Сентябрь 6 1956
Меркурий покрывается Луной, Август 26 1957
Меркурий покрывается Луной, Март 21 1958
Меркурий покрывается Луной, Апрель 18 1958
Меркурий покрывается Луной, Август 16 1958
Меркурий покрывается Луной, Октябрь 13 1958
Меркурий покрывается Луной, Апрель 6 1959
Меркурий покрывается Луной, Август 4 1959
Меркурий покрывается Луной, Март 25 1960
Меркурий покрывается Луной, Апрель 23 1960
Меркурий покрывается Луной, Июль 22 1960
Меркурий покрывается Луной, Март 14 1961
Меркурий покрывается Луной, Апрель 13 1961
Меркурий покрывается Луной, Июль 11 1961
Меркурий покрывается Луной, Март 4 1962
Меркурий покрывается Луной, Июнь 30 1962
Меркурий покрывается Луной, Февраль 22 1963
Меркурий покрывается Луной, Июнь 19 1963
Меркурий покрывается Луной, Июль 21 1963
Меркурий покрывается Луной, Февраль 11 1964
Меркурий покрывается Луной, Июнь 8 1964
Меркурий покрывается Луной, Июль 10 1964
Меркурий покрывается Луной, Декабрь 5 1964
Меркурий покрывается Луной, Май 29 1965
Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 24 1965
Меркурий покрывается Луной, Май 19 1966
Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 13 1966
Меркурий покрывается Луной, Май 9 1967
Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 2 1967
Меркурий покрывается Луной, Март 26 1968
Меркурий покрывается Луной, Август 25 1968
Меркурий покрывается Луной, Октябрь 21 1968
Меркурий покрывается Луной, Март 16 1969
Меркурий покрывается Луной, Август 15 1969
Меркурий покрывается Луной, Март 6 1970
Меркурий покрывается Луной, Август 4 1970
Меркурий покрывается Луной, Июль 24 1971
Меркурий покрывается Луной, Июнь 12 1972
Меркурий покрывается Луной, Июль 12 1972
Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 8 1972
Меркурий покрывается Луной, Июнь 2 1973
Меркурий покрывается Луной, Июль 2 1973
Меркурий покрывается Луной, Октябрь 27 1973
Меркурий покрывается Луной, Декабрь 23 1973
Меркурий покрывается Луной, Июнь 21 1974
Меркурий покрывается Луной, Октябрь 16 1974
Меркурий покрывается Луной, Февраль 10 1975
Меркурий покрывается Луной, Июнь 9 1975
Меркурий покрывается Луной, Июль 7 1975
Меркурий покрывается Луной, Октябрь 5 1975
Меркурий покрывается Луной, Июнь 25 1976
Меркурий покрывается Луной, Август 27 1976
Меркурий покрывается Луной, Сентябрь 23 1976
Меркурий покрывается Луной, Август 16 1977
Меркурий покрывается Луной, Март 9 1978
Меркурий покрывается Луной, Октябрь 2 1978
Меркурий покрывается Луной, Февраль 27 1979
Меркурий покрывается Луной, Апрель 24 1979
Меркурий покрывается Луной, Апрель 13 1980
Меркурий покрывается Луной, Апрель 3 1981
Меркурий покрывается Луной, Июнь 20 1982
Меркурий покрывается Луной, Июль 20 1982
Меркурий покрывается Луной, Июнь 9 1983
Меркурий покрывается Луной, Июль 10 1983
Меркурий покрывается Луной, Декабрь 6 1983
Меркурий покрывается Луной, Май 28 1984
Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 24 1984
Меркурий покрывается Луной, Октябрь 15 1985
Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 14 1985
Меркурий покрывается Луной, Октябрь 5 1986
Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 3 1986
Меркурий покрывается Луной, Август 24 1987
Меркурий покрывается Луной, Сентябрь 25 1987
Меркурий покрывается Луной, Октябрь 23 1987
Меркурий покрывается Луной, Март 16 1988
Меркурий покрывается Луной, Август 13 1988
Меркурий покрывается Луной, Сентябрь 13 1988
Меркурий покрывается Луной, Октябрь 10 1988
Меркурий покрывается Луной, Март 6 1989
Меркурий покрывается Луной, Сентябрь 2 1989
Меркурий покрывается Луной, Август 22 1990
Меркурий покрывается Луной, Август 11 1991
Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 8 1991
Меркурий покрывается Луной, Июнь 1 1992
Меркурий покрывается Луной, Октябрь 27 1992
Меркурий покрывается Луной, Май 22 1993
Меркурий покрывается Луной, Декабрь 12 1993
Меркурий покрывается Луной, Июнь 26 1995
Меркурий покрывается Луной, Июнь 13 1996
Меркурий покрывается Луной, Август 16 1996
Меркурий покрывается Луной, Май 5 1997
Меркурий покрывается Луной, Август 5 1997
Меркурий покрывается Луной, Апрель 24 1998
Меркурий покрывается Луной, Сентябрь 20 1998
Меркурий покрывается Луной, Февраль 17 1999
Меркурий покрывается Луной, Апрель 14 1999
Меркурий покрывается Луной, Август 10 1999
Меркурий покрывается Луной, Июль 29 2000
Меркурий покрывается Луной, Июль 19 2001
Меркурий покрывается Луной, Декабрь 5 2002
Меркурий покрывается Луной, Октябрь 25 2003
Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 25 2003
Меркурий покрывается Луной, Октябрь 14 2004
Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 14 2004
Меркурий покрывается Луной, Октябрь 4 2005
Меркурий покрывается Луной, Январь 19 2007
Меркурий покрывается Луной, Март 17 2007
Меркурий покрывается Луной, Август 12 2007
Меркурий покрывается Луной, Январь 9 2008
Меркурий покрывается Луной, Март 5 2008
Меркурий покрывается Луной, Август 1 2008
Меркурий покрывается Луной, Сентябрь 30 2008
Меркурий покрывается Луной, Декабрь 29 2008
Меркурий покрывается Луной, Февраль 22 2009
Меркурий покрывается Луной, Сентябрь 18 2009
Меркурий покрывается Луной, Октябрь 28 2011
Меркурий покрывается Луной, Июль 20 2012
Меркурий покрывается Луной, Октябрь 17 2012
Меркурий покрывается Луной, Ноябрь 14 2012
Меркурий покрывается Луной, Декабрь 11 2012
Меркурий покрывается Луной, Май 9 2013